Co nabízíme

image

Vrtné práce

Disponujeme pásovými vrtnými soupravami FRASTE MULTIDRILL ML a WELCO DRILL WL 90,

Které používají následující technologie vrtání:

- Vrtání s průběžným odběrem jádra, bez použití výplachu při současném dopažování pažnicové kolony, vrtné průměry od 245 do 135 mm,

- Vrtání ponorným kladivem s airliftovým výplachem. Výhodou pásových souprav je možnost vrtání i v obtížně přístupných a stísněných prostorách

(v blízkosti užívaných komunikací, v průmyslových halách apod.).

Pro případy kapacitní vytíženosti či složitých geologických poměrů máme zajištěnu smluvní spolupráci s využitím větších vrtných souprav.


image

Hydrologický průzkum a studny

Služba zajišťuje průzkum hydrogeologických poměrů lokality, zajištění monitoringu (kvalita, množství vody), ověření vsakovacích poměrů pro likvidaci srážkových či předčištěných odpadních vod a dále například

- Hydrologické vrty pro studny

- Vrtání monitorovaných vrtů pro zjišťování hladin a likvidaci ropných či jiných škodlivých látek

- Provádění krátkodobých a dlouhodobých čerpacích zkoušek

image

Inženýrskogeologický průzkum – IGP

Služba inženýrskogeologického průzkumu se používá všude tam, kde je třeba zjistit geologické Informace o podloží lokality, obvykle pro založení staveb jako podklad k projektové dokumentaci.

Pro vrtné práce používáme vlastní vrtné soupravy FRASTE MULTIDRILL ML a WELLCO DRILL WL 90.

IGP

- Pozemních a průmyslových staveb

- Mostních konstrukcí

- Vodohospodářských staveb

- Železničních staveb a pozemních komunikací


Pro případy kapacitní vytíženosti či složitých geologických poměrů máme zajištěnu smluvní spolupráci s využitím větších vrtných souprav.

image

Odborná činnost

Služba obsahuje komplexní zázemí pro poskytované služby.  Vypracování závěrečných zpráv a odborné konzultace. Služba zahrnuje rovněž ohlašovací povinnosti podle: zákona o geologických pracích - 62/1988 Sb., zákona 254/2001 Sb. (vodní zákon), zákona č. 61/1988 Sb. (činnost prováděná hornickým způsobem – vrty nad 30 m)

Dále zajišťujeme přípravu podkladů a potřebná povolení pro konkrétní činnost na ČIL, KÚ, MěÚ, SÚS, PČR atp.

ZNAČKY KTERÉ ZASTUPUJEME

Zpět